De Geldersche Broederschap Arnhem

 
 

Op de bouwplaats van kathedralen, kastelen, kerken, paleizen en andere stenen gebouwen werd er al gewerkt in "lodges": de werkplaats van de steen-houwer, die van bouwwerk naar bouwwerk trok. Deze "lodges" gelden als voorbeeld voor de moderne loge: de werkplaats waar de Vrijmetselaar, de spirituele bouwvakker tegenwoordig zijn "werk" doet. In de loge wordt getracht, door gebruik te maken van inwijdingen, bij alle aanwezigen een bewustwordings-proces op gang te brengen of aan te moedigen.

De mens wordt gezien als een ruwe steen. Door aan zichzelf te werken (zijn ruwe steen te bewerken) zal hij zich kunnen vormen tot een zuivere kubieke steen, een goede bijdrage aan het bouwen van een betere mensheid.

Vrijmetselarij stimuleert mensen bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de manier waarop dat doel wordt nagestreefd is dat wel; er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen.

 

.

privacy statementDGB_disclaimer_en_privacy.htmlDGB_disclaimer_en_privacy.htmlshapeimage_3_link_0
links en LogesDGB_links_en_loges.htmlshapeimage_4_link_0